Theorie Module 1 Vrachtwagen theorie

In deze module, die officieel RVM1-C(1) heet, worden door het CBR de onderwerpen getoetst die belangrijk zijn voor alle bestuurders
met een rijbewijs C1 of C. Hierin worden dus onderwerpen getoetst die zowel voor privégebruik als voor beroepsuitoefening belangrijk zijn.
De nadruk in deze module ligt op het onderdeel Verkeer. De aandacht ligt uiteraard op de regels die vooral relevant zijn voor vrachtwagenchauffeurs.


Daarnaaast kunnen ook overkoepelende zaken waar de chauffeur mee te maken krijgt getoetst worden. Ook onderwerpen als kennis van maatregelen
na ongevallen, veiligheidseisen en alcohol- en medicijngebruik zijn relevant voor alle bestuurders en dus ook opgenomen in deze module.

Ook worden in deze Module 1 door het CBR onderwerpen getoetst die met Techniek, Lading en Administratie te maken hebben. Deze onderwerpen worden getoetst in zoverre dat er aangesloten wordt bij de kennis die voor privégebruik nodig is of verplicht is vanuit de wetgeving. Voor de beroepschauffeur die de code 95 moet behalen volgt in de vakbekwaamheidsmodules (Module 2 en Module 3) de verdieping op deze onderwerpen.

De examens worden afgenomen door het CBR. Het examen bestaat uit 65 vragen waarvan minimaal 80% goed beantwoord moet worden.