Theorie Module 2 Vrachtwagen theorie

Module 2

In Module 2 (VM2-C) wordt door het CBR de verdieping op de onderwerpen Techniek en Lading getoetst. Voor wat betreft Techniek wordt beter aangesloten op de beroepspraktijk.

Er wordt bij de vragen gekeken naar wat een chauffeur met de huidige technische ontwikkelingen zelf nog mag en kan doen.
De focus ligt op het bekend zijn met de werking van verschillende systemen die in vrachtwagen aanwezig zijn.

 Deze kennis is vanwege onderhoud en storingen van groot belang.
Daarnaast ligt de nadruk op preventief onderhoud, (rijklaar) controles en de bestuurderondersteunende systemen.

Het onderdeel Lading is belangrijk vanwege de verkeersveiligheid en de economische gevolgen van niet
goed zekeren. Kandidaten moeten onder andere aan de hand van een tabel kunnen bepalen hoeveel vastzetmiddelen zij moeten gebruiken.

De examens worden afgenomen door het CBR. Het examen bestaat uit 65 vragen waarvan minimaal 80% goed beantwoord moet worden.