Theorie Module 3 Vrachtwagen theorie

Module 3

In Module 3 (VM3-C) wordt de verdieping op Administratie getoetst. Dit onderwerp komt maar zeer beperkt terug in Module 1. Voor beroepschauffeurs van vrachtwagens is kennis van de verschillende onderwerpen en documenten uit deze Module van groot belang.

De meeste beroepschauffeurs zullen met vrachtbrieven, vergunningen en douanedocumenten te maken krijgen.
De nadruk ligt daarnaast op de rij- en rusttijden en de tachograaf.

Naast het deel Administratie worden in deze module ook de onderwerpen Gezondheid en Veiligheid, en Branche en Bedrijf getoetst.

De examens worden afgenomen door het CBR. Het examen bestaat uit 65 vragen waarvan minimaal 80% goed beantwoord moet worden. De examens voor de modules 2 en 3 kunnen pas afgelegd worden als het examen voor Module 1 met succes is afgerond.